Westerse en Chinese voetreflexologie

Reflexologie gaat er van uit dat energiedoorstroming de basis is van onze gezondheid en dat ziekte het gevolg zou zijn van energieblokkeringen. Dit is in strijd met de moderne geneeskunde (ziekteleer en fysiologie), die ziekte koppelt aan aanwijsbare ziekteveroorzakers zoals virale en bacteriële infecties, of aan factoren van genetische aard.

Voetreflexologie


Reflexzonetherapie komt oorspronkelijk uit China. Voetreflexologie is een alternatieve geneeswijze die ervan uit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten, de handen,de armen en de oren. De reflexologie deelt de voetzool, afhankelijk van de behandeling voegen sommigen daar ook de handen en de oren aan toe, in zones welke corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart en de lever. Reflexologie stelt dat de massage van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is.
Veel zorgverzekeraars vergoeden deze therapie, heeft u hierover vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij zijn aangesloten bij het:
FAGT- Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten
RBCZ - beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
Wij bieden ook een Voetreflex ontspanningsmassage aan, deze vind u onder onze Wellness massages. U begrijpt dat ontspannings massages niet onder de vergoeding door uw zorgverzekeraar vallen.


Wellness MassageMaak eens een afspraak


Historie en Uitgangspunten

Historie
William Fitzgerald, een Amerikaanse keel-, neus- en oorarts, verdeelde in zijn boek genaamd "Zone Therapy" in 1917 het lichaam in 10 verticale zones. Hij stelde dat druk die op een bepaalde plek in het lichaam werd uitgeoefend een verdovende uitwerking had op andere plekken in dezelfde zone.
Met deze therapie wordt de totale mens behandeld via reflexzones aan de voet. Een aantal specifieke kenmerken vormen de basis waarop deze therapie is gestoeld: De holistische benadering van de patiënt, waarbij deze wordt gezien als één geheel. Naast de inwerking op het bewegingsapparaat, het neurovegetatieve- en het orgaansysteem, wordt verder gezocht naar verbanden tussen schijnbaar los van elkaar staande klachten.
Uitgangspunten
Volgens de reflexologie stroomt in het menselijk lichaam energie in banen. Deze energiebanen zouden we op ongeveer 800 punten in ons lichaam kunnen beïnvloeden. Ook de acupunctuur gebruikt deze punten, maar werkt in tegenstelling tot reflexologie met naalden die op de reflexpunten in de huid worden gestoken. De makkelijkste plaatsen om te beïnvloeden zijn de handen en de voeten. De reflexologie gaat ervan uit dat het lichaam in tien zones is verdeeld, die zones worden in kaart gebracht op de voeten. Iedere zone heeft zo zijn eigen ‘karakteristieken’. Door vervolgens op bepaalde plaatsen druk uit te oefenen, wordt er op een andere plaats in het lichaam een bepaald orgaan of een bepaalde klier gestimuleerd. Op de handen en voeten komen volgens de reflexologie alle punten samen die met de organen en klieren verbonden zijn. Beide pijlers zijn gestoeld op de TCG- opvatting {traditionele Chinese geneeskunde}: “Men is niet ziek, omdat men een ziekte heeft", maar "Men heeft een ziekte, omdat men ziek is”.
De behandeling
De behandeling bestaat uit het uitvoeren van lichte druk op de ‘belaste’ zones. Daar waar de westerse voetreflex therapeut alleen de voeten masseert, worden bij de Chinese voetreflex ook de onderbenen en knieën gemasseerd. Hierdoor komt er een betere energiedoorstroming op gang waardoor het effect van de massage nog groter is. Door de Westerse en de Chinese voetreflex methodes met elkaar te combineren wordt de behandeling nog completer en effectiever. Oor-, hand– en beenreflexmassage kunnen als extra uitgevoerd worden. Tijdens een ontspannende voetreflex massage komen lichaam en geest volledig tot rust en wordt de energiedoorstroming in het lichaam gestimuleerd. Na afloop voelt men zich ontspannen, fit en vitaal. Een behandelsessie bestaat vnl. uit:
1. Een uitgebreide anamnese, waarin, naast de specifieke klachten, kennis wordt genomen van alle andere klachten die eventueel een invloed kunnen hebben op het onderhouden van de klacht, waarvoor de patiënt in behandeling komt. Nauwkeurige observatie van de patiënt en eventueel een bewegingsonderzoek geven dikwijls nog verduidelijking van het ziekteproces. Ook in de anamnese wordt rekening gehouden met de oosterse principes van de TCG.
2. Palpaties, welke eventueel worden uitgevoerd op het lichaam, maar zeker op de voeten, waarmee de belaste zones worden opgespoord en behandeld.
Toepassing
Het zal duidelijk zijn geworden, dat het indicatiegebied voor behandeling met voetreflexologie bijzonder groot is en toepasbaar bij zowel klachten van het bewegingsapparaat, organische klachten en functionele storingen als psychosomatische klachten.Lees de ervaringen van onze klanten